జ్ఞానం అనుభవంలో కనిపిస్తుంది కానీ మూర్ఖత్వం అనుభవరాహిత్యంలో బతుకుతుంది.

జ్ఞానం అనుభవంలో కనిపిస్తుంది కానీ మూర్ఖత్వం అనుభవరాహిత్యంలో బతుకుతుంది.

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు