తమతో తాము పోరాడే వారు అదృష్టవంతులు.

 తమతో తాము పోరాడే వారు అదృష్టవంతులు.

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు