ఆలోచనలో బలంగా ఉండేవాడే మంచి మనిషి.

ఆలోచనలో బలంగా ఉండేవాడే మంచి మనిషి.

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు