ఇతరులకు స్ఫూర్తిదాయకమైన జీవితాన్ని గడపండి, అప్పుడు మీరు భూమిపై గౌరవంతో జీవించడానికి అర్హులు అవుతారు.

ఇతరులకు స్ఫూర్తిదాయకమైన జీవితాన్ని గడపండి, అప్పుడు మీరు భూమిపై గౌరవంతో జీవించడానికి అర్హులు అవుతారు.

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు