మీరు ఇతరులకు ప్రేరణ కలిగించాలనుకుంటే, తెలివైన వ్యక్తిగా ఉండటం ద్వారా రోల్ మోడల్ గా ఉండండి.

మీరు ఇతరులకు ప్రేరణ కలిగించాలనుకుంటే, తెలివైన వ్యక్తిగా ఉండటం ద్వారా రోల్ మోడల్ గా ఉండండి.

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు