తమ జీవితాన్ని బాగు చేసుకోవడానికి ఇతరులకు సహాయపడేవారు సంతోషంగా ఉంటారు.

తమ జీవితాన్ని బాగు చేసుకోవడానికి ఇతరులకు సహాయపడేవారు సంతోషంగా ఉంటారు.

 

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు