సున్నితమైన మనిషిగా ఉండటం కంటే తెలివైన మనిషిగా ఉండటం మంచిది.

సున్నితమైన మనిషిగా ఉండటం కంటే తెలివైన మనిషిగా ఉండటం మంచిది.

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు