మీరు విలువైన జీవితాన్ని గడపాలనుకుంటే, అనైతిక ప్రవర్తన నుండి మిమ్మల్ని మీరు విముక్తం చేసుకోండి.

 మీరు విలువైన జీవితాన్ని గడపాలనుకుంటే, అనైతిక ప్రవర్తన నుండి మిమ్మల్ని మీరు విముక్తం చేసుకోండి.

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు