దేవుని ఆనంద లోకానికి మిమ్మల్ని మీరు తెరవండి, కానీ దానికి అర్హులు కాని ఇతరులకు సంతోషపు తలుపులు తెరవవద్దు.

దేవుని ఆనంద లోకానికి మిమ్మల్ని మీరు తెరవండి, కానీ దానికి అర్హులు కాని ఇతరులకు సంతోషపు తలుపులు తెరవవద్దు.

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు