సమయం చాలా ఉపయోగకరమైనది, కానీ మనలో చాలా మంది సమయానికి విలువ ఇవ్వరు.

సమయం చాలా ఉపయోగకరమైనది, కానీ మనలో చాలా మంది సమయానికి విలువ ఇవ్వరు.

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు