ఇతరులకు విలువనిచ్చే వ్యక్తికి గౌరవప్రదమైన జీవితం ఉంటుంది. మిమ్మల్ని గౌరవిస్తున్నట్లుగా వ్యవహరించే వారిని చూసి మోసపోవద్దు. శాంతియుత జీవితం గడపడానికి అలాంటి వారికి దూరంగా ఉండండి.

 ఇతరులకు విలువనిచ్చే వ్యక్తికి గౌరవప్రదమైన జీవితం ఉంటుంది. మిమ్మల్ని గౌరవిస్తున్నట్లుగా వ్యవహరించే వారిని చూసి మోసపోవద్దు. శాంతియుత జీవితం గడపడానికి అలాంటి వారికి దూరంగా ఉండండి.

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు