మీరు ఆనందకరమైన జీవితాన్ని గడపాలనుకుంటే, మిమ్మల్ని ప్రశాంతంగా ఉంచే వారితో ఉండండి.

 మీరు ఆనందకరమైన జీవితాన్ని గడపాలనుకుంటే, మిమ్మల్ని ప్రశాంతంగా ఉంచే వారితో ఉండండి.

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు