మీరు సంతోషకరమైన జీవితాన్ని గడపాలనుకుంటే, మిమ్మల్ని అపహాస్యం చేసేవారికి దూరంగా ఉండండి.

మీరు సంతోషకరమైన జీవితాన్ని గడపాలనుకుంటే, మిమ్మల్ని అపహాస్యం చేసేవారికి దూరంగా ఉండండి.

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు