విజేతలు తమను తాము ఉన్నతంగా గౌరవించుకుంటారు, అదే సమయంలో గౌరవానికి విలువైన ఇతరులను గౌరవిస్తారు.

 విజేతలు తమను తాము ఉన్నతంగా గౌరవించుకుంటారు, అదే సమయంలో గౌరవానికి విలువైన ఇతరులను గౌరవిస్తారు.

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు