మీకు సంతోషాన్ని కలిగించేది మీరు అనుసరించవలసినది, లేకపోతే సమయం వృధా అవుతుంది కాబట్టి దానిని విడిచిపెట్టండి.

 

మీకు సంతోషాన్ని కలిగించేది మీరు అనుసరించవలసినది, లేకపోతే సమయం వృధా అవుతుంది కాబట్టి దానిని విడిచిపెట్టండి.

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు