గౌరవప్రదమైన జీవితాన్ని గడిపేవారు ఇతరుల జీవితాన్ని గౌరవించలేనిదిగా చేయరు.

 గౌరవప్రదమైన జీవితాన్ని గడిపేవారు ఇతరుల జీవితాన్ని గౌరవించలేనిదిగా చేయరు.

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు